Svensk design / Fri frakt för köp över 695 Sek

Klimatsmartast i världen

– om innehållet i våra anteckningsböcker

I en av våra mest populära produkter, vår klassiska anteckningsbok, har vi valt att använda papper från Lessebo Paper. Pappersbruket ligger i Smålands djupa skogar och har en lång historia som sträcker sig tillbaka ända till 1658. Det som utmärker dem är inte enbart den höga kvaliteten, utan också deras omsorg om miljön i varje steg av produktionen.

På Bookbinders Design tillverkar vi våra produkter på det mest ansvarsfulla sätt vi kan, därför väljer vi både material och leverantörer med stor omsorg. Läs vår intervju med Ebba Ingvarsson, Communication manager på Lessebo Paper, och lär dig varför ditt val av papper spelar roll.

Det papper vi använder från er är obestruket och åldersbeständigt – vad betyder det?

Obestruket papper innebär att det inte har en så kallad bestrykning. En bestrykning är fyllnadsmedel för att göra ytan mer jämn. Obestruket papper ger en råare känsla, mer ”papperskänsla” i papperet.

Åldersbeständigt innebär att papperet har testats gentemot standard ISO 9706. Denna standard testar att papperet i sig har en lång hållbarhet, däribland att papperet inte gulnar och blir sprött med tiden. Exempel på papper som inte är åldringsbeständigt är det papper som används till dagstidningar eller pocketböcker, där du en fin sommardag märker om du glömmer boken i solsken blir den genast gulare och sidorna mer sköra. Därför är det fördel att välja ett åldringsbeständigt papper till texter som du vill spara en längre tid.

Vilka är de största miljöbovarna när det kommer till pappersproduktion och hur undviker ni dessa?

De tre största miljöbovarna är val av råvara, val av energi och vatten.

  1. Råvaran i ett papper är viktig, både ur kvalitetssynpunkt men också miljösynpunkt. Vi använder oss bara av svensk massa från hållbart skötta skogar. Detta innebär att skogen sköts och brukas på ett ansvarsfullt sätt med återplantering och bevarande av viktiga biotoper. Man ser också till skogens samhällspåverkan, där arbetsvillkor, urfolkets rättigheter, kulturella värden och brukanderätt av skogen för rekreation tas i beaktande. Då vi använder oss av svensk massa bidrar detta också till kortare transportsträckor.

  2. Vi kan se att val av energi påverkar koldioxidutsläppen. Populära energikällor hos andra pappersbruk är naturgas och kol. Vi väljer däremot att endast köpa in grön el. När man producerar papper behövs mycket värmeenergi för att torka pappersmassan till pappersark. Värmeenergin som vi använder är ånga som genererats av bränsleflis från lokala sågverk. Bränsleflisen består av de delar av träd som sågverken inte kan använda till andra trävaror som virke eller pappersmassa. Bränsleflis som kommer från hållbara skogar anses vara en CO2-neutral källa. Överskottsvärmen från vår produktion går till det lokala fjärrvärmesystemet som värmer upp husen i samhället.

  3. Lessebo Paper ligger längs med ett vattendrag. I pappersbruket har vi slutna vattensystem vilket innebär att vi återanvänder det vatten vi tar in. När vattnet inte kan återanvändas längre renas det i vårt reningsverk innan det släpps ut i vattendraget igen. Vi gör också tester längs med hela vattensystemet ned till Blekinges kust för att säkerställa att vattnet håller en god kvalitet.

Varför använder ni trä från björk i er produktion?

Träslaget ger papperet en naturlig vithet vilket kräver mindre intensiv blekningsprocess. Björkmassa kräver också mindre energiintensiv bearbetning.

Ni har ju en rad olika certifieringar, bland annat är ni Svanenmärkta och FSC-certifierade. Nyligen uppnådde ni, som det första pappersbruket i världen, certifieringen Cradle to Cradle Certified på Guldnivå. Vad innebär det?

Cradle to Cradle är en mycket krävande och omfattande certifiering som undersöker papperets miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv: från råvaran i skogen till återvinning. Alltså inkluderas logistik från bruk till tryckeri, vad som händer på tryckeri/bokbinderi och slutproduktens användande och återbruk samt återvinning. Cradle to Cradle undersöker papperets miljöprestanda i fem olika kategorier (Material Health, Material Reutilization, Renewable energy & carbon management, Water Stewardship och Social fairness).

Slutbetyget i certifieringen är sedan det lägsta betyg produkten har fått i de fem kategorierna. Du kan därför inte få ett bättre betyg än det lägsta betyget. Guldnivån innebär alltså att vårt papper har fått minst guld i de fem kategorierna. Betygen är basic, brons, silver, guld och platinum. Platinum har inget papper fått än så länge.

Varför ska man välja papper från Lessebo Paper?

Det papper vi producerar och säljer är en av de mest miljövänliga kvaliteterna som finns på marknaden, något vi är mycket stolta över. Vi använder oss av lokala råvaror från hållbart skötta skogar, ett nätverk som vi värnar för att bevara. Vi lägger stor stolthet i den höga kvaliteten av våra papper – det faktum att många av lyxvarumärkena använder vårt papper är ett kvitto på detta.

Varför är det viktigt att bevara pappersproduktionen i Sverige, anser ni?

Pappers- och massaindustrin är en mycket stor och viktig industri för Sverige dels för att det skapar många arbetstillfällen vid bruken, men också omkring då det forskas mycket för att hitta mer sofistikerade, miljövänligare och energieffektivare sätt att producera papper. Dessutom är Sverige världens fjärde största exportör av massa och papper och denna bransch är därför stor del av Sveriges BNP.

Andra fördelar med att bevara pappersproduktionen i Sverige är att vi har stora arealer av skog där virket kan användas till papper. Detta ger korta transportsträckor och mer effektivt skogsbruk. Många av pappersbruken i Sverige har ett stort miljöfokus och detta är värt att bevara.

I bruksorten Lessebo har vi producerat papper i mer än 300 år, samhället har vuxit fram kring bruket och industrin har en stor kulturell och historisk betydelse för samhället.

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 artiklar $0
Till kassan